Arxiu de la categoria: Document de treball

CREAP2006-08: The choice of banking: Are the interest rate a significant criteria?

L’objectiu de la investigació és el determinar els factors que influeixen en l’elecció d’entitat bancària. Els resultats indiquen que la proximitat (la dimensió de la xarxa de sucursals) és el motiu que els espanyols més valoren a l’hora d’inclinar-se per una o una altra entitat. Tot i la creixent simetria del mercat bancari espanyol, les preferències dels clients de les caixes d’estalvi i les dels bancs són del tot coincidents, essent la proximitat –el principal motiu d’elecció- molt més valorada pels primers que pels segons. S’ha detectat també l’existència de divergències en les preferències segons quina sigui l’autonomia i la tipologia del municipi de residència de l’enquestat.

Antoni Garrido Torres (IEB), Pere Arqué Castells (IEB)

CREAP2006-08.pdf

CREAP2006-07: Lowering blood alcohol content levels to save lives: The European experience

La seguretat vial s’ha convertit en una creixent preocupació al món desenvolupat degut al gran número de víctimes mortals patides i  a les pèrdues econòmiques que se’n deriven d’ella. A l’any 2005 aquestes van ascendir a 200.000 milions d’euros, una quantitat que suposa el 2% del PIB europeu i que justifica l’existència d’intervenció pública. Els governs s’enfronten a aquest repte fixant lleis i normatives més estrictes, especialment a la lluita contra la conducció sota els efectes de l’alcohol. La majoria de països europeus van decidir al llarg de l’última dècada rebaixar el nivell d’alcohol a la sang permès fins a 0.5 mg/ml. Aquest treball avalua per primera vegada l’eficàcia d’aquesta transició utilitzant un panell de dades europees (CARE) mitjançant el mètode de Diferències en Diferències i efectes fixes permetent qualsevol patró de correlació (Cluster-Robust). Els resultats mostren l’existència d’un impacte positiu sobre certs grups, mentre que l’efectivitat sobre el conjunt d’usuaris només s’aconsegueix a on la reducció del nivell d’alcohol a la sang s’acompanya de mesures que forcen el seu compliment. A més, el treball troba un retràs superior a dos anys en aquesta eficàcia. Finalment, també es destaca la importància de controlar per l’autocorrelació habitualment oblidada a l’avaluació d’aquesta política.  

Daniel Albalate (GPRE-IREA)  Publicat a Journal of Policy Analysis and Management, 27 (1) pp. 20-39

CREAP2006-07.pdf

CREAP2006-06: Calculation of the variance in surveys of the economic climate

Public opinion surveys have become progressively incorporated into systems of official statistics. Surveys of the economic climate are usually qualitative because they collect opinions of businesspeople and/or experts about the long-term indicators described by a number of variables. In such cases the responses are expressed in ordinal numbers, that is, the respondents verbally report, for example, whether during a given trimester the sales or the new orders have increased, decreased or remained the same as in the previous trimester. These data allow to calculate the percent of respondents in the total population (results are extrapolated), who select every one of the three options. Data are often presented in the form of an index calculated as the difference between the percent of those who claim that a given variable has improved in value and of those who claim that it has deteriorated. As in any survey conducted on a sample the question of the measurement of the sample error of the results has to be addressed, since the error influences both the reliability of the results and the calculation of the sample size adequate for a desired confidence interval. The results presented here are based on data from the Survey of the Business Climate (Encuesta de Clima Empresarial) developed through the collaboration of the Statistical Institute of Catalonia (Institut d’Estadística de Catalunya) with the Chambers of Commerce (Cámaras de Comercio) of Sabadell and Terrassa.  

Manuela Alcañiz (RISC-IREA); Àlex Costa; Montserrat Guillén (RISC-IREA); Carme Luna; Cristina Rovira

CREAP2006-06.pdf

CREAP2006-05: Job losses, outsourcing and relocation: Empirical evidence using Microdata

Using microdata, we analyse the determinants of firm relocation and conventional outsourcing decisions as a way to reduce employment. The results for a sample of 32 countries show the relevance of factors not considered previously in the literature. Firms that are below average in quality or innovation have a higher propensity to externalise part of their production through outsourcing, while lower relative profitability and longer time to market for new products each imply a higher probability of relocation. 

Manuel Artís (AQR-IREA); Raúl Ramos (AQR-IREA); Jordi Suriñach (AQR-IREA)

CREAP2006-05.pdf